Energikontor Norr profil

Identitet och Riktlinjer

Här hittar du de huvudsakliga designelementen som Energikontor Norrs identitet bygger på. Använd dig alltid av dessa när du producerar material för Energikontor Norr.

PRIMÄRA IDENTITETSBÄRARE

Logotypen den primära identitetsbäraren och ska användas i första hand mot vit bakgrund.

Logotyper

SEKUNDÄRA IDENTITETSBÄRARE

Energikontor Norr har tre kraftfulla grafiska element som också kan användas vita mot bakgrundsplatta eller bild samt ett flerfärgat streck.

Grafiska element

Våra Typsnitt

Cambria används i rubriker, brödtext och ingress.
Calibri passar fint i kortare texter, bildtexter, kapitelmärkning, paginering osv.

Typsnitt