Energikontor Norr

Typsnitt

Typsnitt

De utvalda typsnitten är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Energikontor Norr. Här kan du ladda ner en pdf med en översikt på de typsnitt vi valt och hur de ska användas.

Cambria

Cambria används i huvudrubriker, brödtext och ingress.

Calibri

Calibri passar fint i kortare texter typ bildtexter, kapitelmärkning, paginering osv. Används även i underrubriker