Energikontor Norr profil

Vår logotyp

Logotyp

Logotypen, den kvadratiska symbolen i tre gula nyanser och texten, Energikontor Norr i svart är den primära identitetsbäraren och ska väljas i första hand.

FRIZON

Alla logotyper mår bra av lite luft runtomkring sig.
Den friyta som gäller för Energikontor Norrs logotyp anges här. Inga grafiska element eller löpande text får befinna sig inom denna friyta.